About Me

Tôi là Lê Anh Tiến, tôi tạo website này với mục đích để có lưu trữ cái gì đó cho riêng mình khi cần dùng tới (sách TOEIC …) chia sẽ những gì mình thích, đang làm và nghiên cứu như English, Website, Online Marketing.

Do tôi chưa có nhiều thời gian đâu tư vào website này nên còn nhiều điều bất tiện, mong các bạn thông cảm!